OEFENEN, Oefenen en oefenen........              Oefen de opgaven in het diktaat, en de oude tentamens, kijk naar de cheatsheets en gebruik de online tool

Vermogenselektronica I cursusjaar 2022-2023

Schakelende voedingen

Het diktaat kan alleen via het blackboard ge-download worden en is ook alleen voor jullie ogen bestemd!!!! Download Diktaat
Eerst even zoals je anders ook doet, op blackboard inloggen, dan pas op de [Download Diktaat] link klikken

Als het downloaden niet lukt, probeer deze link:
Link naar een link op blackboard, omdat blackboard het zo wil, dus dan doen we het maar zo, ofschoon we het allemaal omslachtig vinden, maar we hebben geen andere keuze, helaas......
of kijk bij de course documents op blackboard:

Mocht het dan toch niet lukken, dan kan je het ook hier downloaden.

Studiewijzer

Studiewijzer ELOMVO 2022-2023

Presentaties tijdens de lessen:

Huiswerkopgaven

Iedere week is er een nieuwe huiswerkopgave. Dit is geen opdracht uit een boekje, maar meer een eerste aanzet om zelf aan de slag te gaan met de stof van de les. Ook mag je naar eigen inzicht vrij ontwerpen en je eigen componenten kiezen. Met name de keuze van componenten en wat die kosten, beinvloed het ontwerp. Gebruik alle tools die tot je beschikking staan, ook de opbouw die je tijdens het practicum maakt kan je inspireren.

 1. Design een lineare voeding zoals aangegeven in laatste sheet van les 1.
 2. Design een geschakelde voeding voor dezelfde in en uitgangsspanningen als de vorige opgave.
 3. Design een Boost converter of beter een bidirectionele converter die van een USB-C 20volt/5 Ampere een 48 volt DC grid kan voeden. We willen het maximale vermogen uit de USB-C ingang halen, maar zijn wel gebonden aan het maximum van 5 Ampere van USB-C.
 4. Filter en Regeling. Iedereen gaat nu dezelfde spoel van 150uH gebruiken. Dit is dezelfde als ook op het practicum gebruikt wordt. Design een ingangsfilter en probeer hiermee de ingangsstroom van je converter constant te krijgen. Voor de regeling moet je de stroom meten. Maak een keuze voor de weerstand waarmee je de stroom wilt meten, denk ook aan het gedissipeerde vermogen hierin!
 5. Magnetica, gebruik je de gegeven spoel van 150uH of kan je het beter zelf wikkelen. Kies een kern en bereken de wikkeling. Kan je het verliesvermogen in de kern schatten op basis van de datasheet van de kern?
 6. Keuze van de Mosfet en schakelfrequentie en wat worden dan de uiteindelijke verliezen. Hoe groot moet je koeling zijn. Kan je de rimpelspanning aan de uitgang afschatten?
Zoek de componenten op bijvoorbeeld mouser, conrad, reichelt, farnell, digikey of welke andere supplier van je voorkeur en probeer de juiste componenten te selecteren. Let op doorlaat weerstand voor de mosfet, maar ook op maximale drain-source spanning. Bij alle componenten let je op maximale waarden voor stroom en spanning en probeer je de kostprijs zo laag mogelijk te houden.

Practicumhandleiding

Practicum handleiding voor VE-I
Practicum handleiding hier downloaden

Nieuwe opgaven practicum ELOMVO 2022-2023

Opgaven practicum ELOMVO 2022-2023
Nieuwe lab opgaven practicum ELOMVO 2022-2023 met de UC3842 op een breadboard

Opgaven practicum UC3842

Download de labopdrachten:
Opgaven en lab oefening met de uc3842
Invullen:


Meting aan een zelf gewikkelde spoel

Je krijgt een ringkern van 13 mm van het materiaal 3C90

TX13/7.5/5-3C90

Primaire wikkeling

 1. Maak met montage draad 10 wikkelingen
 2. Zoek in de datasheet naar de waarde van AL
 3. AL = [        ]nH
 4. Bereken de waarde van de inductiveit Lp
 5. Bereken Lp = [        ]μH
 6. Meet met de LCR meter de inductiviteit Lp van de 10 wikkelingen
 7. Lgemeten = [        ]μH
 8. Klopt de gemeten inductiviteit Lgemeten met de berekende waarde Lp?

Secundaire wikkeling

 1. Maak met montage draad 5 wikkelingen om dezelfde kern
 2. Zoek in de datasheet naar de waarde van AL
 3. AL = [        ]nH
 4. Bereken de waarde van de inductiveit Ls
 5. Bereken Ls = [        ]μH
 6. Meet met de LCR meter de inductiviteit Ls van de 5 wikkelingen
 7. Lgemeten = [        ]μH
 8. Klopt de gemeten inductiviteit Lgemeten met de berekende waarde Ls?

Primaire impedantie

 1. Bereken de reactantie voor de inductiviteit met 10 wikkelingen
 2. Reactantie XL = [        ]
 3. Soldeer een weerstand van 10Ω in serie met deze wikkeling
 4. Stel de functiegenerator in op een sinusspanning van 5 volt piek-piek, F=100kHz
 5. Sluit de functiegenerator aan op de serieschakeling van de spoel en weerstand
 6. Let op dat je de aarde van de functiegenerator en scope aan dezelfde klem doet!!!!
 7. Meet met de scope de spanning over de weerstand van 10Ω
 8. Wat is de piek-piek amplitude van de stroom door de serieschakeling van de wikkeling en R
 9. Bereken de impedantie voor de serieschakeling van de inductiviteit met 10 wikkelingen en de weerstand van 10Ω
 10. Impedantie Z = [        ]
 11. Bereken de stroom als over deze impedantie Z een siinusvormige spanning van 5volt piek-piek, 100kHz staat
 12. Stroom i(piek-piek) = [        ]A
 13. Klopt de gemeten stroom met de berekende stroom?

Secundaire impedantie

 1. Bereken de reactantie voor de inductiviteit met 5 wikkelingen
 2. Reactantie XL = [        ]

Secundaire spanning

 1. Stel de functiegenerator in op een sinusspanning van 5 volt piek-piek, F=100kHz
 2. Sluit de functiegenerator aan op de serieschakeling van de spoel en weerstand
 3. Bereken de wikkelverhouding en bereken welke secundaire spanning je kan verwachten
 4. Secundaire spanning Us = [        ] volt
 5. Let op dat je de aarde van de functiegenerator en scope aan dezelfde klem doet!!!!
 6. Meet met de scope de spanning over de secundaire wikkelingen
 7. Secundaire gemeten spanning Ugemeten = [        ] volt
 8. Verklaar het verschil?

Nullast/Kortsluitproef

De lek-inductiviteit is de niet gekoppeld inductiviteit van de wikkelingen.

 1. Stel de functiegenerator in op een sinusspanning van 5 volt piek-piek, F=100kHz
 2. Sluit de functiegenerator aan op de serieschakeling van de spoel en weerstand
 3. Let op dat je de aarde van de functiegenerator en scope aan dezelfde klem doet!!!!
 4. De secundaire wikkeling laten we nu open
 5. Meet met de scope de spanning over de weerstand van 10Ω en bereken hieruit de stroom(piek-piek)
 6. Gemeten stroom iNo Load = [        ] volt
 7. Op de secundaire wikkeling sluiten we nu een weerstand van 1000ω
 8. Meet met de scope de spanning over de weerstand van 10Ω en bereken hieruit de stroom(piek-piek)
 9. Gemeten stroom i1k = [        ] volt
 10. Verklaar het verschil tussen iNo Load en i1k?
 11. De secundaire wikkeling sluiten we nu kort, dus beide draadjes doorverbinden
 12. Meet met de scope de spanning over de weerstand van 10Ω en bereken hieruit de stroom(piek-piek)
 13. Gemeten stroom iShort-Circuit = [        ] volt
 14. Verklaar het verschil tussen iNo Load en iShort-Circuit?

Lek inductiviteit

 1. Laat de secundaire draadeinden vrij, zodat ze niet verbonden zijn
 2. Meet met de LCR meter de inductiviteit Lp van de 10 wikkelingen
 3. Lopen = [        ]μH
 4. Sluit de secundaire draadeinden kort, zodat ze wel verbonden zijn
 5. Meet met de LCR meter de inductiviteit Lp van de 10 wikkelingen
 6. Lopen = [        ]μH
 7. Verklaar het verschil?
 8. Verklaar nu het verschil inde gemeten stromen in de vorige proef?

Vervangschema transformator

Zie Vervang Schema Transformator welke inductiviteiten je hebt gemeten.handig... GEBRUIK deze tool om je opgaven te controleren en om de invloed van parameters op de golfvormen te zien!!!!!!

Buck converter tool

Voorbeeld dcdc converter

Buck converter 12/24 to 5 volt usb

Cheat Sheets

Overview of the cheat sheets

Practicum Instructies en downloads

Er zijn voor dit practicum 3 tools beschikbaar:

 1. Online Design Tool
  Met deze tool kan je een ontwerp maken, en keuze maken voor L, Fs, C
 2. Online Simulatie
  Hiermee ga je de basisschakelingen van de Boost converter als eerste simuleren en kijk je wat de golfvormen worden
 3. Caspoc Simulatie
  Hiermee kan je de gehele boost converter met UC3843 simuleren, downloaden en op je eigen laptop uitpakken, bevat licentie en simulatievoorbeeld

Practicum simulatie met voorbeelden in les1
Zip file downloaden en uitpakken. Caspoc2015.exe starten en in les1 staan simulatievoorbeelden van een Boost converter.

Formule blad dat je tijdens het tentamen erbij mag/moet hebben:

Oude tentamens:Tip: Removal of the Toolbar in adobe DC reader

Okay, seems I've stumbled upon an ugly workaround but it works for me. Works with Windows 7 and W10.

Go to the install directory, i.e." C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AcroApp\ENU".
Create a new subfolder (I used "Disabled"). Move 3 files from the "ENU" folder into the new "Disabled" folder:

 1. AppCenter_R.aapp
 2. Home.aapp
 3. Viewer.aapp

If you see another folder next to the ENU folder, this is a local language folder, for example the folder NLD, do the same as in the ENU folder and enjoy the silence.

Open a PDF and no more Tool Pane! I originally moved just the "Viewer" file but if you clicked on "Home" or "Tools" on the toolbar you couldn't go back to the "Document." Moving all 3 files takes care of that issue. Like a lot of people I don't and won't ever use any of the tools. I just want a reader.